Är det dags att lägga ett nytt golv?

Välj då ett golv med stil och hållbarhet. Golvavjämning innebär att ojämna markgrunder kan jämnas ut så att golv kan beläggas. Det är inte många ytor som är helt plana och skulle golv beläggas på sådana ytor, kan resultatet bli allt annat än bra. Var därför försiktig och välj det säkra före det osäkra.

I lagerlokalen kan det vara perfekt att använda sig av golvavjämning därför att det kan utgöra själva golvet. Givetvis går det att belägga golv ovanpå om så önskas. Till kontoret kan golvavjämning istället användas för att skapa en jämn grund där golv sedan kan läggas ovanpå.

Så fungerar golvavjämning
Materialsammansättningen av golvavjämning består av bindemedel, sand och tillsatsmedel. Bindemedlet består sedan av både aluminat- och portlandscement. Detta medför att golvet hårdnar fortare och indirekt binder mer vatten, vilket slutligen leder till en snabb torkning av golvbeläggningen. De tillsatsmedel som används utgörs av polypropylenfiber, polymerer och flyttillsatser. Det som gör att golvet inte spricker under själva torkningsprocessen är de egenskaper som återfinns hos polypropylenfibrerna.

Det finns två olika former av golvavjämning, nämligen självtorkande eller normaltorkande. Vad som bör väljas är helt upp till den beställande kunden.

För att läsa vidare om golvavjämning hänvisas läsaren vidare till hemsidan http://www.fogfria.nu/avjamningar/designgolv vilken återfinns på Internet.

Därför bör du välja golvavjämning
Förklaringen varför en golvavjämning bör användas framför vanlig traditionell golvbeläggning är till den första och kanske viktigaste punkten att användning av golvavjämning medför en låg alkalinitet, vilket med en enkel beskrivning ger hälsosamma hus. Detta är någonting som inte bara är bra för kunden utan även för samhället.

Golvavjämning gör att golvet torkar fortare och medför plana och släta golv, vilket är perfekt för den som vill ha parkett eller mattläggning ovanpå. En annan fördel är att golvet inte kommer att spricka tack vare egenskaperna som finns i det bindemedel som används.